Відновного лікування

Завідувач відділення – Шкварковська Наталія Володимирівна

Відділення відновного лікування створено в січні 2003 року для забезпечення амбулаторних та стаціонарних хворих ЧОКОД високим рівнем діагностики лікування та профілактики захворювань, супутніх патологій та профілактики онкологічних захворювань, супутніх патологій та можливих ускладнень комплексного і комбінованого лікування з використанням новітніх методів, методик та сучасної апаратури.

Нині в ньому працюють:

  • терапевт–консультант, лікар вищої категорії; зав. відділенням Наталія Володимирівна Шкварковська;
  • лікар–імунолог, Олена Борисівна Запольська , лікар вищої категорії;
  • лікар – кабінету функціональної діагностики – лікар вищої категорії Біньовська Валентина Іванівна;
  • лікар–ендокринолог – лікар І категорії Оксана Михайлівна Ходаковська;
  • лікар–психотерапевт – лікар І категорії Гарчинська Юлія Володимирівна;
  • лікар–психолог – лікар ІІ категорії Ішмухаметова Ірина Вікторівна;
  • лікар–психолог – лікар ІІ категорії Лупу Дарія Вікторівна;
  • лікар–стоматолог – лікар вищої категорії Мельничук Людмила Анатоліївна.

Завдяки досягненням теоретичної імунології виникли нові підходи в діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань, сформувалася клінічна імунологія. Зв’язок між злоякісними захворюваннями та системою імунітету підтверджується експериментальними дослідженнями та клінічними спостереженнями.

В ЧОКОД з 2003 року створена клінічна служба.

В диспансері проводиться обстеження та спостереження за динамікою показників крові, онкологічних маркерів, імунологічного статусу хворих.

Клінічний імунолог проводить контроль імунологічних досліджень та імунореабілітацію онкологічних хворих.

Ендокринолог консультує хворих з порушеннями функції залоз внутрішньої секреції, корегує цукор крові на цукровий діабет, виявляє та контролює початкові стадії вперше встановленого цукрового діабету. За даними дослідження гормонів яєчників, щитовидної залози, наднирників тощо проводиться гормонокорекція.

В кабінеті реабілітації та лікувальної фізкультури застосовують діагностично–лікувальні заходи для виявлення хворих на лімфодему та спрямованих на профілактику її розвитку. Усім цим пацієнтам призначають і роблять спеціальний мануальний масаж, бандажування, за показами – масаж за допомогою апарату “Лімфа Прес Міні” (пневморукав). Хворі навчаються самомасажу. Професійно здійснюється реабілітація та застосовується лікувальна фізкультура.

Кабінет функціональної діагностики обладнаний апаратурою провідних зарубіжних та вітчизняних фірм для обстеження серцево–судинної системи.

З квітня 2004 року проводяться спірографічні обстеження з комп’ютерною обробкою даних, які дають змогу оцінити функцію зовнішнього дихання пацієнтів, виявити бронхообструкції, визначити ступінь дихальної недостатності. Отримані дані надалі використовують для оцінки ефективності лікування чи реабілітаційних заходів, під час хіміотерапевтичного, променевого курсів, для визначення передопераційного статусу хворого та операційного ризику, а також експертизи непрацездатності.

З 2007 року – за допомогою комбінованої холтерівської системи “ЕС–ЗН/АВР” 3-х канальної, виробництва “Labtech” Угорщина проводиться добове мониторування ЕКГ та АТ, яке дозволяє оцінити зв’язок аритмії та синкопальних станів, виявити минучі порушення серцевого ритму та провідності – здійснити якісну та кількісну оцінку аритмії, встановити її залежність від недостатності кровопостачання, а також виявити гіпертензії “білого халату”, резистентну АГ, епізоди піскарів АТ та гіпотензії при прийомі антигіпертензивних препаратів, оцінити коливання АТ протягом ночі.

У 2003 році кабінет психотерапії, де проводяться індивідуальні та групові заняття.

Впроваджені та застосовуються найрізноманітніші напрямки та види психотерапії (позитивна, когнітивно–поведінкова, психодрама, сімейна та системна та ін.).

Особлива увага приділяється хворим на етапі постановки (реакція на стрес та порушення адаптації) та на термінальних стадіях (екзистенцій на психотерапія).

З 2010 року в складі психотерапевтичного кабінету працюють 2 лікарі медичних психологи, що проводять тестування, опитування та застосовують необхідні техніки, направлені на зміну реагування, переоцінку до хвороби на всіх етапах діагностики та лікування онкологічних хворих.

 

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено