Променевої діагностики

Завідувач відділення – Куфтяк Віктор Васильович

Рентгенологічне відділення організовано 8 ве­ресня 1946 року одночасно із заснуванням Чер­нівецького онкологічного диспансеру.

Першим його головним лікарем, науковим керів­ником, а далі завідуючим був професор М. К. Афа­насьев, який керував ним до 1964 року.

Відтоді відділення очолювали лікарі-рентгенологи Л. М. Смирнова та Н. Л. Нестеренко.

В 1993 році на посаду завідуючого призначено лікаря-рентгенолога вищої категорії В. В. Куфтяка.

Рентгенодіагностику здійснюють лікарі-рентгенологи вищої та першої категорій: Т. В. Слободянюк, Н. М. Солован, І. В. Іфтімічук, Н.М. Гайдукова, Н.В. Горенчук, Ж.В. Пайрахтаріді, А.В. Саргош   лаборанти: М. Ю. Теклян, Л. Г. Галій, П. М. Котюшка, М. М. Репчук.

Відділення розміщене в п’ятьох рентгенкабіне­тах, забезпечене новим сучасним обладнанням.

В листопаді 1997 р. відкрито ще й спеціалізова­ний мамографічний кабінет.

В 2005 році відділення променевої діагностики отримало комп’ютерний томограф, який обстежує населення міста та всієї області.

За рік тут проводиться 12000 досліджень, 16000 мамографій.

Постійно впроваджуються нові методики діа­гностики, триває організаційно-методична кон­сультативна робота в районах області.

В 2013 році встановлено новий сучасний комп’ютерний томограф SIMMENS за допомогою якого впроваджено нові методики обстеження – в/в контрастна комп’ютерна томографія та віртуальна колоноскопії.

Колектив відділення нагороджений почесними грамотами управління охорони здоров’я та міської ради.

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено