Анестезіології та реанімації

Завідувач відділення – Ляшко Олександр Володимирович

Історія анестезіологічного відділення ООД по­чинається з 1967 року, коли в штатному розкладі була зареєстрована ставка лікаря-анестезіолога та сестри-анестезистки, які обслуговували 2 хірургічні відділення (лікар А. В. Мінаков).

Доти анестезіологію забезпечували працівники обласної лікарні. Тут мали тільки один наркозний апарат (УНА-1).

Всі хворі переводилися у відділення, за ними встановлювали недостатнє спостереження, а коре­гуючої терапії майже не було. Нагальною стала по­треба влаштувати післяопераційних хворих в одно­му місці.

В 1970 році організована анестезіологічна група з 2,5 ставки лікаря-анестезіолога (2 фізичні особи), трьома післяопераційними ліжками, цілодобовим сестринським постом та централізованою подачею кисню. Це сприяло наданню ефективної післяопе­раційної терапії, розширило хірургічну активність. Служба отримала ще 1 ставку лікаря-анестезіолога.

Враховуючи розширення хірургічної активності, збільшення хірургічних столів (до 6-ти), відкриття відділення хірургії голови та шиї, лікар І. М. Турянський порушив питання про збільшення штату та реєстрацію наказом головного лікаря окремого від­ділення. В лютому 1995 року було зареєстровано анестезіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії на шість ліжок з цілодобовим лікарським та двома сестринськими постами з відповідними штатними одиницями.

Відділення обслуговує 119 стаціонарних та 10 лі­жок денного стаціонару.

Обладнане воно згідно зі стандартним перелі­ком – дихальною апаратурою (6 операційних столів), дефібрилятором, двома кардіомоніторами, апаратурою для усунення болю, проведення ефе­рентного методу детоксикації та іншими.

Проводиться інтенсивна терапія, догляд та моніторне спостереження за хворими.

В 2000 році відкрито кабінет протибольової те­рапії для ефективної допомоги хворим з хронічним больовим синдромом та знеболення в поліклініці при ендоскопічних та малих хірургічних операціях.

З 2010 року відділення очолює молодий та талановитий фахівець своєї справи – Ляшко Олександр Володимирович.

Впроваджено нові методи:

– комбінований інтубаційний наркоз з електроаналгезією, епідуральною анестезією та електронейростимуляцією нервових структур;

– внутрішньоорганний електрофорез з антибіо­тиками;

– інтраопераційне використання даларгіну як компонента загального знеболення; фотогемотерапію.

Неодноразово відділення нагороджувалося гра­мотами за професійні досягнення.

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено