Абдомінальної хірургії

Завідувач відділенням – Тащук Віктор Вікторович

Хірургічне лікування онкологічних хворих роз­почалось в 1948 році на базі новоствореного хірургічного відділення. Доти спеціалізоване ліку­вання проводилось, в основному, радіологічним (контактним) методом на апараті “Стабілівольт”, а хірургічні методи лікування застосовувались у загальнолікувальній мережі. Оперативному лікуван­ню підлягали новоутворення шлунку, кишківника, молочної залози та ін.

З 1950 року в хірургічному практику запрова­джено виконання черевно-анальних резекцій пря­мої кишки, операції на стравоході трансторакальним доступом.

Першим завідуючим відділення була Белла Моісеївна Гутман, хірург-онколог вищої категорії.

До 1995 року колектив очолював хірург-онколог вищої категорії – Василь Михайлович Полос.

В 1995 році проведена реорганізація онкологіч­ної служби диспансеру: створені нові відділення, в тому числі відділення абдомінальної онкології, його завідуючим призначено Володимира Дмитровича Бабіна – хірурга-онколога вищої категорії, лауреата премії ім. Б. Л. Радзіховського.

З 2018 року завідуючим відділенням призначено Тащука Віктора Вікторовича.

Основним напрямком роботи спеціалізованого відділення стала організаційно-методична робота, спрямована на ранню діагностику доракової та ра­кової патології, впровадження новітніх технологій діагностики та лікування онкопатології.

Широкого застосування набули органозберігаючі операції в комплексі з променевою, хіміо-, гормоно- та імунотерапією. Постійно проводиться реабілітаційне лікування, динамічне спостережен­ня, спрямоване на раннє виявлення рецидивів за­хворювання та метастазування із застосуванням онкомаркерів.

Спільно з німецькими колегами впроваджена лапароскопічна хірургія, успішно виконано дві ре­зекції сигмовидної кишки, проводиться подальша розробка та удосконалення лапароскопічної такти­ки лікування онкохворих.

У відділенні працює 6 лікарів: завідуючий відділенням, хірурги-онкологи вищої категорії: В.Д. Бабін, І. О. Олар, М. Д. Крушницький, І. І. Шушко, М. В. Настас.

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено