Поліклінічне

Завідувач відділення – Харюк Тарас Григорович

Полікілінічне відділення створене на базі об­ласного клінічного онкологічного диспансеру в 1946 році.

Поліклініка спочатку була розташована в непристосованому, дуже малому і старому приміщенні по вул. Федьковича.

В 1968 році на околиці міста по вул. Червоноармійській, в зеленій зоні збудовано типовий на той час, клінічний онкологічний диспансер з диспансер­ним відділенням.

Восени 2001 року здано в експлуатацію нове, су­часне приміщення, на площах якого розгорнуті: від­ділення диспансерне, ендоскопічне, рентгендіагнос-тичне, відновного лікування, денний стаціонар на 30 ліжок з кабінетом реабілітації та ЛФК, кабінет знеболення та еферентних методів лікування.

В поліклініці діє новий клініко-діагностичний підрозділ, до складу якого належать клінічна, цито­логічна, біохімічна та імунологічна лабораторії.

Окремо виділений мамологічний центр, кабінети патології шийки матки та ультразвукової діагности­ки.

Прийом хворих проводять висококваліфіковані лікарі: три онкологи, три онкогінекологи, онколог голови-шиї, мамолог, хіміотерапевт, радіолог, дитя­чий онколог. З них один – кандидат медичних наук, троє – лікарі з вищою та семеро – з першою катего­рією.

За 20 останніх років кількість відвідувань зросла вдвічі.

Упродовж існування онкодиспансеру у відділен­ні працювали високопрофесійні лікарі: С. М. Літвак, Р.С.Кохановська, Б.М. Гутман, С.М. Вешлер, І.В. Балан, В. Р. Аузяк, К. П. Білоус, О. Є. Стефюк, В. О. Труфін, Ф. С Назарко, Р. В. Клічук, О. О. Ткач, Ю. Г. Церков­ний, О. В. Куцак, О. В. Данилюк, І. В. Матієга, О.В. Чорний, Т.Г. Мойсюк, І.Р. Луйжис, А.І. Нарольська В.О. Ратушенко, багато з яких тут і сьогодні.

Нині завідуючий відділенням – досвідчений ор­ганізатор і фахівець, кандидат медичних наук Тарас Григорович Харюк.

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено