Денний стаціонар

Завідувач відділення – Малишевський Ігор Олександрович

Створення денного стаціонару стало можливим після введення в експлуатацію за сприяння об­ласної державної адміністрації, обласної, міської і всіх районних рад, управління охорони здоров’я та церковно-громадського комітету лікувально-діа­гностичного корпусу в 2001 році. На відкритті був присутній президент України Л.Д. Кучма та високопосадові гості.Картинки по запросу Ігор Малишевський фото

З перших днів роботи денний стаціонар очолювала лікар вищої категорії Ірина Анатоліївна Гонца.

В даний час відділення очолює к.м.н., доцент кафедри онкології та радіології Ігор Олександрович Малишевський.

До його структурних підрозділів належать: пала­ти, маніпуляційний кабінет, перев’язочна, операцій­ний блок.

Всього розгорнуто 30 ліжок, із них 20 – терапев­тичного (хіміотерапія, променева терапія, реабілі­тація) та 10 – хірургічного (малоінвазивна загальна хірургія та ендоскопічна кріохірургія) профілів.

Приміщення для спільного користування з по­ліклінікою та стаціонаром постійного перебування хворих:

кабінет реабілітації лімфадем та ЛФК;

кабінет знеболення та еферентних методів лі­кування (електрокоагуляція, магнітна терапія, УФО крові та інше).

Денний стаціонар працює в 1,5 зміни. В порів­нянні з кількістю пролікованих в 2002 році – 729 хворих, в 2005 році це число становило 1311 хворих, в 2016р. – 2232 хворих. Середній курс – 14,5 ліжко-днів.

Зросла кількість операцій: з 90 в 2002 році – до 487 в 2016 році.

Нині у відділенні працюють: хіміотерапевт, раді­олог, онколог та онколог-хірург – лікарі І та вищої категорій: Ю. В. Семеген, Т. В. Ткачук, А. Т. Харюк, Г. В. Мітрік, А. М. Грицай, , медсестри: М. К. Сопко, В. І. Григорович, С. В. Бугай.

Колектив бере активну участь в конференціях та семінарах – прагнучи удосконалити набуті знання та практичні навики.

 

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено