Кошторис

Інфомація про стан забезпеченості

КУ ” Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер” 

грн.
Найменування видатків за бюджетною клаифікацією видатків  Використано коштів загального фонду у 2016 році Використано додаткових коштів спеціального фонду у 2016 році  Потреба в коштах на 2017 рік (обраховано закладом) Передбачено коштів на 2017 рік (за рахунок медиччної субвенції та обласного бюджету)
Оплата праці 10239574 1616 20636144 16864900
Нарахування на заробітну плату 3746855 136 4539952 3710300
Предмети, матеріали , обладнання та інвентар 32715 255780 718900 335400
Медикаменти та перев”язувальні матеріали 1357522 738397 7110950 765000
Продукти харчування 519571 8701 2425016 400000
Оплата послуг( крім комунальних) 1762027 229507 2287300 1654000
Видатки на відрядження 1110 0 25000 4700
Оплата теплопостачання 1624367 0 1665000 1665000
Оплата водопостачання та водовідведення 111368 0 162100 162100
Оплата електроенергії 801287 0 1215000 1215000
Окремі заходи  по реалізації державних (регіонаальни) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 956 0 0
Виплата пенсій та допомоги 233000 0 360000 297100
Інші поточні видатки (податки) 0 28016 0 0
Придбання обладання і предметів довгострокового користування 0 650556 5685000 1200000
Капітальне будівництво (придбання) 0 0 50000 0
Капітальний ремонт інших об”єктів 0 0 500000 0
Реконструкція інших об”єктів 0 0 15000000 0
20429396 1913665 62380362 28273500
Т.в.о головного лікаря      І.В.Тащук   
         
Заступник головного лікаря з економічних питань    О.І.Тарновецька 

 

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено