Історія кафедри онкології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра рентгенології та медичної радіології Чернівецького медичного інституту організована у 1959 році. До створення кафедри існував курс рентгенології при кафедрі пропедевтичної терапії. З 1953 року курс лекцій та практичних занять проводив асистент А.Ф. Кутруєвич. За відсутністю кафедральної апаратури практичні заняття з рентгенології проходили у вечірній час в кабінетах обласної клінічної лікарні. Тільки наприкінці 1954 року був придбаний інститутом рентген-діагностичний апарат, який було встановлено в приміщенні кафедри пропедевтичної терапії. Установка апарату та наявність рентген-діагностичного кабінету дали можливість більш повноцінно проводити практичні заняття з розбором тематичних пацієнтів в денний час.

Спочатку лекції та практичні заняття з рентгенології проходили впродовж V та VI семестрів, тематика яких йшла паралельно лекціями, а також практичними заняттями по загальній хірургії та пропедевтичної терапії. До 1956 року читався лише курс рентгенології. З 1956 року в 1Х семестрі викладався курс медичної радіології, у зв’язку з чим був прийнятий на кафедру асистент Т.К. Глебова.

Кафедра рентгенології та медичної радіології була організована в 1959 році, на базі обласної клінічної лікарні, проте спеціальних приміщень для кафедри не було.  Практичні заняття з медичної радіології студентам V курсу викладалися на базі обласного онкологічного диспансеру.

Доцент Шульгіна В.В.
проводить заняття
з “радіології”

У 1963 році базою кафедри додатково став обласний онкологічний диспансер з радіологічною лабораторією, двома рентгенотерепевтичними та двома рентгенодіагностичниими  кабінетами. У 1964 році кафедру очолив доцент І.І. Федоров. У 1968 році основну базу кафедри перенесено з обласної клінічної лікарні у новозбудований обласний онкологічний диспансер. До початку 1970 року штат кафедри складався із завідуючого доцента І.І. Федорова, асистента – І.H. Maреги та асистента – В.І. Молдована.

На початку 70-х років при кафедрі госпітальної хірургії був організований курс онкології, який очолив доцент A.B. Живецький, а базою для викладання онкології став обласний онкологічний диспансер. У серпні 1975 року, за наказом ректора медінституту створений самостійний курс онкології, яким завідував доцент А.B. Живецький.

У 1976 році курс онкології очолив доцент Д.А. Чумак. У 70-80-х роках разом з доцентом Д.А. Чумаком на курсі працювали к.мед.н. В.А. Андрусенко та к.мед.н. В.О. Федоренко.

У 1991 році завідувачем курсу онкології призначено д.мед.н. Р.В. Сенютовича. У травні 1994 року створена кафедра онкології, променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини, яку очолив професор Р.В. Сенютович. Кафедра існує і на даний час. У 2010 році назву кафедри було змінено на кафедру онкології та радіології. 3 вересня 2011 року по січень 2015 року кафедру очолював д.мед.н., професор О.І. Іващук.

З січня 2015 року кафедру очолює д.мед.н. В.Ю. Бодяка. На сьогоднішній день професорсько-викладацький штат кафедри налічує 3 докторів наук, два з яких професори, 7 кандидатів медичних наук, п’ять з яких доценти, трьох асистентів, які виконують дисертаційні роботи, а також 6 сумісників.

На кафедрі викладаються основні предмети студентам ІІІ, V та VI курсів. Це “радіологія”, “онкологія”, “радіаційна медицина”, а також додаткові – “паліативна медицина”, “патентознавство”, “медсестринство в онкології”.

Всі співробітники кафедри є висококваліфіковані фахівці, мають декілька медичних спеціальностей, активно виконують навчально-методичну, наукову та лікувальну роботу.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА БАЗА

Навчально-виробничою базою кафедри онкології та радіології Вищого державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет” є Чернівецький обласний клінічний онкологічний центр, заснований у 1946 році, розташований за адресою – 58013 м. Чернівці вул. Героїв Майдану 242.

Це єдина на Буковині установа, яка надає медичну допомогу онкохворим, ліжковий фонд якої складає 246 ліжок. Чернівецький обласний клінічний онкологічний центр має наступні структурні підрозділи: хірургічне відділення абдомінальної патології (50 ліжок), хірургічне відділення гормонозалежних пухлин (50 ліжок), хірургічне відділення пухлин “голови та шиї” (30 ліжок), анестезіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії, операційний блок на 6 операційних столів, хіміотерапевтичне відділення (40 ліжок), відділення радіаційної онкології (70 ліжок), поліклінічне відділення на 160 відвідувань, відділення відновного лікування, денний стаціонар (30 ліжок), рентгенодіагностичні кабінети, клініко-біохімічна, імунологічна, патогістологічна та імуногістохімічна лабораторія.

Кафедра онкології та радіології розташована на першому поверсі Чернівецького обласного клінічного онкологічного центру.

Складається з 6 аудиторій, кабінету завідуючого, асистентської, лабораторій клінічних досліджень, лаборантської, гардеробу та матеріальної, які розташовані у підвальному приміщені.

Доцент Унгурян Володимир Петрович та лікарі-інтерни проводять клінічний огляд пацієнтів у відділенні хірургії

Створення та підтримка inSite.cc

© Copyright 2016 - Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер - Всі права захищено